Gratis abonnement

Alle glastuinders in Nederland en België (> 1ha) ontvangen één exemplaar van Onder Glas gratis. We gebruiken daarvoor het adressenbestand van de bekende adressenleverancier AgriDirect. Glastuinders die meer dan één exemplaar willen ontvangen moeten een betaald abonnement afsluiten.

Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat u als glastuinder niet in het adressenbestand van AgriDirect voorkomt. In dat geval moet u zelf actie ondernemen. Stuur ons een recent (maximaal twee maanden oud) afschrift van uw veiling of afzetorganisatie met het adres van uw glastuinbouwbedrijf als bewijsstuk. Wij nemen aan dat u hiervoor begrip heeft.
U kunt dit afschrift e-mailen naar of faxen naar 084 - 74 17 393 en wij zorgen dat u het blad (maandelijks) in de bus krijgt.