Aanleveren van advertenties

Advertentieformaten:

Bladspiegel Breedte   Hoogte
1/1 pagina (aflopend) 240 x 340 mm
 
Zetspiegel Breedte   Hoogte
1/1 pagina 220 x 320 mm
1/2 pagina staand 105 x 320 mm
1/2 pagina liggend 220 x 155 mm
1/4 pagina staand 105 x 155 mm
1/4 pagina liggend 220 x 72,5 mm

Alle advertenties dienen aangeleverd te worden als certified PDF.

Aanleveren advertentiemateriaal:
Het advertentiemateriaal moet uiterlijk op de sluitingsdatum compleet en digitaal worden aangeleverd bij drukkerij Van de Sande in Nootdorp. Het emailadres is: . Van het advertentiemateriaal moet altijd een kleurenprint worden gezonden naar drukkerij Van de Sande, Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp.

Voor meer informatie mbt het aanleveren van advertenties kunt u contact opnemen met: Theo van Vliet, drukkerij Van de Sande: telefoon: 015 - 310 92 94 of e-mail: .

Aanleverspecificaties Onder Glas
Download hier de aanleverspecificaties van Onder Glas.